• DİİB-TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

Süreç iki aşamadan oluşmaktadır.

1- DYS (Destek Yönetim sistemi) SİSTEM TANIMLAMASI

Firmanızın Ticaret Bakanlığı veri tabanına kayıt edilmesi gerekmektedir.

2- DİİB BAŞVURUSU

Üretim konusunda göre dahilde işleme izin belgesi başvurusu yapılmaktadır.
Sürecin sağlıklı yürütüle bilmesi için,
a)Firmanızın kapasite raporunun detaylı olması gerekmektedir. Bazı üretim konularında basit raporlar düzenlenmektedir.
Üretim girdilerinin kapasite hesabında birim kullanım oranlarının adet/kg veya metre /kg bilgilerinin tespit edilmesi gerekmektedir.
b) Vergi indirimi ve ayinyat şartının ortadan kalkması için OKSB (onaylanmış kişi statü belgesi ) sahibi bir firma olmanız gerekmektedir.
c)YYS (yetkilendirilmiş yükümlü statü belgesi) sahibi olmanız gerekmektedir.
ç) Gümrük idarelerinde hızlı aksiyon alınması için götürü veya global teminat kullanılması gerekmektedir.