KOSGEB Destekleri

KOSGEB Destekleri ekonominin temelini oluşturan kobilerin yani küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyduğu devlet yardımları, teşvikler ve desteklerdir. Bu desteklerin kapsamı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kuruluş, gelişim ve büyüme, kurumsallaşma, uluslararasılaşma aşamalarına göre düzenlenmiştir. Ayrıca, girişimcilik, devlet destekli finansman ve kredi gibi özel programlar da sunulmaktadır. Özellikle yeni kurulan ve büyüme yolunda ilerleyen işletmelerin ilk yılları on derece kırılgandır. Bu yıllarda ihtiyaç duyulan destek devlet tarafından sağlanmaktadır. KOSGEB Destekleri çoğunlukla hibe şeklinde nakdi usulde uygulanmaktadır. Bu destekler nelerdir, kimler yararlanabilir, nasıl alınır, başvuru nereye yapılır gibi tüm yönleriyle detaylandırılmıştır.

 

KOSGEB Destekleri Nelerdir

KOSGEB Destekleri mikro, küçük veya orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kapsamı belirlenen çok sayıda teşvik ve yardım mekanizmasından oluşur. Güncel durumda, 2023 yılında yürürlükte bulunan KOSGEB Destek programları aşağıdaki gibidir;

  1. Girişimcilik Destekleri
  2. AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri
  3. İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri
  4. KOBİ Finansman Destekleri
  5. İŞMER/TEKMER Destekleri
  6. Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri
  7. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek ProgramıKOSGEB Desteklerinden Kimler Yararlanabilir

KOSGEB Desteklerinden yararlanabilecek işletmeler KOBİ statüsüne sahip işletmelerdir. KOBİ olmak için gerekli kriterler net satış hasılatı ya da mali bilanço limiti olarak tanımlanan mali kriter ile çalışan sayısıdır. Güncellenen limitlere göre KOBİ sınıflandırma sistemi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

 

KOBİ

Çalışan Sayısı

Mali Kriter

Mikro İşletme

10’dan Az Çalışan

5 Milyon TL

Küçük İşletme

50’den Az Çalışan

50 Milyon TL

Orta Büyüklükte İşletme

250’den Az Çalışan

250 Milyon TL

 

KOSGEB Desteklerinden KOBİ statüsüne sahip olan, KOSGEB sistemine kayıt olmuş, KOBİ beyannamesi doldurmuş ve beyannamesi KOSGEB uzmanlarında onaylanmış işletmeler yararlanabilmektedir. Ayrıca, program özelinde bazı eğitim programlarının tamamlanmış olması gibi detay kriterler de bulunmaktadır.

 

KOSGEB Desteklerine Nasıl Başvurulur

KOSGEB Desteklerine başvuru için kurum tarafından duyurulduğu şekliyle izlenmesi gereken yol öncelikle KOSGEB sistemine kayıt olmak, KOBİ Beyannamesi doldurmak, KOSGEB uzmanı tarafından onaylanmak ve ardından destek programına göre proje hazırlayarak başvuru yapmaktır. 

 

KOSGEB Destekleri Danışmanlığı

KOSGEB Destekleri danışmanlık hizmetleri aslında projelendirme ve proje yönetim faaliyetleridir. KOSGEB, küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından proje kültürünün oluşturulması, proje faaliyetlerinin geliştirilmesi ve genel kabul görmüş proje yönetim ilkelerinin uygulanmasını amaçlar. İşletmeler bir gelişim projesi oluşturarak KOSGEB’e sunar. Şekli inceleme neticesinde uygun bulunanlar için komisyon değerlendirmesi yapılır. Daha sonra proje kapsamındaki destekler uygulanır.KOSGEB Destekleri danışmanlığı projenin oluşturulması, kuruma sunulması, takibi, gerekli hallerde revize edilmesidir. Proje onaylandıktan sonra ise projenin yönetilmesi, desteklerin başvurularının yapılması ve takibini içerir. Bazı projeler için projenin bitiminde kapanış yapılmasına da ihtiyaç vardır. Ayrıca, bazı projeler neticesinde diğer kurumlar nezdinde destek almak da mümkündür. Desteklerin bir bütün olarak yönetilmesi, maksimizasyonu ve takibi danışmanlık hizmetlerinin temelini oluşturur.