SGK Teşvikleri Nelerdir

SGK Teşvikleri yeni iş fırsatlarının artırılması, işsizliğin azaltılması, istihdamı özendirmek ve kayıt dışı çalışma ile mücadele etmek amacıyla sigortalı için ödenen SGK primlerine çeşitli mevzuat hükümleri kapsamında indirimler ve muafiyetler sağlanmaktadır. Ödenen SGK primleri düşürücü indirim ya da muafiyet gibi her türlü indirim sağlayan tedbirim genel adı SGK Teşviğidir. Sigortalının yaşı, cinsiyeti, engel durumu, görevi, niteliği, işe giriş tarihi, önceden işsiz olma durumu veya işletmenin NACE kodu, faaliyet sınıfı, iş kolu veya bulunduğu bölgeye göre değişiklik göstermektedir.Kimler SGK Teşviklerinden Yararlanabilir

SGK Teşviklerinden yararlanabilecek kişiler en genel anlamda Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı sigortalı çalışanı bulunan tüm işletmelerdir. Burada yararlanma koşulları ve kapsamı konusunda belirleyici olan işletmenin ve sigortalının birçok göstergesidir. SGK Teşvikleri çeşitli birçok yasal düzenleme kapsamında sağlanır. Her düzenlemenin de kendi içinde bazı kriterleri vardır. Tüm kriterler birlikte değerlendirilmeli, en uygun olan prim indirimi sınıfından yararlanılmalıdır. Bunun için tüm yasal düzenlemelerin çerçevesini iyi analiz etmek, uygulamaları da düzenli takip etmek gerekmektedir. Ayrıca, işletmenin SGK e-bildirge sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.Güncel SGK Teşvikleri Nelerdir

Güncel durumda uygulanabilen SGK Teşvikleri ve bunların açıklamalarına aşağıda maddeler halinde yer verilmiştir. Her maddede ilgili kanun, kanun kapsamında sağlanan teşvikler ve bu teşviklerden yararlanma koşulları açıklanmıştır. Ayrıca, her teşvik unsuru için hazırlanan sayfaları ziyaret ederek detaylarını inceleyebilirsiniz. Güncel durumda uygulanan SGK Teşvikleri;

 

 1. 4857 sayılı Kanun kapsamında uygulanan Engelli İstihdamın Teşviki
 2. 5510 sayılı Kanun kapsamında uygulanan SGK Prim İndirimi Teşviki
 3. 6111 sayılı Kanun kapsamında uygulanan Genç ve Kadın İstihdamı Teşviki
 4. 6645 sayılı Kanun kapsamında uygulanan İşbaşı Eğitim Programı Teşviki
 5. 7103 sayılı Kanun kapsamında uygulanan İlave İstihdam Teşvikleri
 6. 7252 sayılı Kanun kapsamında uygulanan Normalleşme Teşvikleri
 7. 7256 sayılı Kanun kapsamında uygulanan İlave İstihdam ve Kayıt Dışı Çalıştırılanlarla İlgili Teşvikler 1. Engelli İstihdam Teşviki

4857 sayılı Kanun kapsamında engelli kişilerin istihdamını teşvik etmek amacıyla sağlanan indirimler ve desteklerdir. Özel sektörün yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmalar halinde, %40 ve üzeri engeli bulunan bireylerin SGK primlerinin işveren payının asgari ücrete tekabül eden kısmı karşılanmaktadır. 1. Genel SGK Prim İndirimi Teşviki

5510 sayılı Kanun kapsamında özel sektörün çalıştırdıkları genel sigortalılar için prime esas kazanç üzerinden hesaplanan işveren hisselerinin beş puanlık kısmına denk gelen tutar kadar indirim uygulanacaktır. 1. Genç ve Kadın İstihdamı Teşviki

6111 sayılı Kanun kapsamında, gençlerin ve kadınların çalışma hayatında yer almalarını teşvik etmek amacıyla sağlanan destektir. Bu kapsamda, özel sektörün istihdam ettiği personelin sigorta primlerinin işveren payının tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. 1. İşbaşı Eğitim Programı Teşviki

6645 sayılı Kanun ile birlikte uygulama bulan bu program İşkur tarafından desteklenen istihdam programlarındandır. Bu programın temel amacı işletmelerin personel istihdam olanaklarını geliştirmektir. Bu program kapsamında İşkur tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programını tamamlayan personelin sigorta primlerinin işveren payının asgari ücrete tekabül eden kısmı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılayacaktır. Program devam ettiği sürece teşviklerin uygulanma süresi de devam etmektedir. 1. İlave İstihdam Teşviki

7103 sayılı Kanun kapsamında belirlenen sektörlerde sağlanan ilave istihdam için brüt asgari ücreti geçmemek kaydıyla, işveren ve işçi hisselerinin tamamı, diğer sektörlerde ise prime esas alt sınır üzerinden işveren ve işçi hisselerinin tamamı İşsizlik Sigorta Fonundan karşılanmaktadır. Bu teşvikten yararlanma süresi 12 aydır. 1. Normalleşme Teşviki

7252 sayılı Kanun kapsamında, covid-19 salgını döneminde kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürecine dönmesi durumunda uygulanmaktadır. Bu destek normalleşme döneminde, kısa çalışma veya nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihten itibaren 6 ay boyunca uygulanacaktır. Aylık ortalama gün sayısına göre, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren ve işçi hisselerinin tamamına teşvik sağlanmaktadır. Normalleşme dönemine geçişi hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla uygulanan önemli bir teşviktir. 1. 7256 sayılı Kanun Kapsamındaki SGK Teşvikleri

Bu Kanun kapsamında sağlanan SGK Teşvikleri kısaca ilave istihdam, kayıt dışı çalıştırılanlar ve işsizlik ödeneği alanların istihdam edilmesiyle ilgilidir. Bu teşviğin 3 ana unsuru aşağıda başlıklar halinde açıklanmıştır. 1. İşsizlik Ödeneği Alanların 12 Ay Kesintisiz Çalışmalarına Sağlanan Destek: İşsizlik ödeneğinden yararlanan, işten ayrılma itibarıyla 90 gün içinde işe başlayan ve işe girişten itibaren 12 ay kesintisiz çalışanlar için sağlanır. Bu kapsamda, primlerin işveren ve işçi hisseleri kadar işçiye destek sağlanacaktır.
 2. Kayıt Dışı Çalıştırılanlarla İlgili Destekler: SGK’ya bildirilen sigortalılar arasında bulunmayan, sigortasız (kayıt dışı) çalıştırılan, yaşlılık veya emekli aylığı bulunmayan, yabancı uyruklu olmayan kişiler için işverene başvuru yapmış olan için sağlanır. Bu destek çalışan niteliğine göre çeşitli oranlarda hesaplanan nakdi ücret desteği şeklinde verilmekte, ayrıca damga vergisi hariç diğer kesintilerden de muaftır.
 3. İlave İstihdam Teşviki: Maddenin yürürlüğe giriş tarihinden sonra işe alınmış olan yaşlılık veya emekli aylığı bulunmayan ve yabancı uyruklu olmayan personel için uygulanır. Nakdi ücret desteği biçiminde damga vergisi dışındaki kesintilerden muaf bir biçimde uygulanır.Yatırım Teşvikleri Kapsamında Sağlanan SGK Teşvikleri

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi sahibi olan yatırımcılar için uygulanan SGK primi destekleri bulunmaktadır. Bunlar mevcut SGK Teşvikleriyle birlikte uygulanabilmektedir. Ancak, işletmenin çalışan ve sgk profilini incelemek ve en uygun olan teşvik unsurundan yararlanılmasını sağlamak gerekmektedir. Bu durum, işletmenin sgk yapısını analiz etmek ve doğru kararları alarak uygulamak için yapılacak çalışmalara ilişkin bir süreçten oluşur. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında sağlanan SGK Teşvikleri 2 adettir, bunlar;

 1. SGK Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırım kapsamında sağlanan istihdam için asgari ücrete tekabül eden sgk primlerinin işveren payının tamamı 2 yıldan 12 yıla kadar desteklenmektedir. Uygulamanın süresi yatırımın bölgesine, konusuna, OSB/EB sınırları içerisinde olup olmaması gibi çeşitli kriterlere bağlıdır.
 2. SGK Primi İşçi Hissesi Desteği: Yalnızca 6. bölge illerinde yapılacak olan yatırımlar için sgk primlerinin işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının tamamı 10 yıl süreyle desteklenecektir.
 3. * İkinci maddeye ilave olarak 6. bölgede yapılan yatırımlar için Gelir Vergisi Stopajı Desteği de 10 yıl süreyle uygulanmaktadır.SGK Teşviklerinden Nasıl Yararlanılır

SGK Teşviklerinden yararlanılabilmesi için öncelikle işletmenin SGK e-bildirge sistemi üzerinde elektronik ortamda oluşturulan yazılımlar ile inceleme yapılır. Tüm personele ilişkin çok sayıda parametre yürürlükte bulunan Kanunlar kapsamında belirlenen kriterler doğrultusunda incelenir. Uygun bulunan teşvikler listelenir. Birden çok teşvik unsurundan yararlanması mümkün bulunan personel için en uygun teşvikler tespit edilir. Ardından uygulama aşamasına geçilir. Bu aşamada, tüm personelin doğru işlemlere tabi tutulduğuna emin olunur. Teşviklerden en yüksek seviyede yararlanılabilmesi için güncel düzenlemeler ve çalışan profili sürekli takip edilmelidir. Yeni düzenlemeler ve güncellemeler doğrultusunda gereken işlemler aylık olarak tekrarlanır.